Mensen met Mogeljkheden - online training

Over het Inspiratieboek

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid, aan het werk, midden in de maatschappij. Daarop ligt de focus van het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. Het doel van dit inspiratieboek is om het handelen van de professionals meer te richten op betaald werk als onderdeel van interventies en behandeling. Dat betekent meer focus op mogelijkheden, minder op beperkingen. Het boek stelt iedereen in staat om samen of alleen de vier stappen van het project MMM te doorlopen, te weten: verdiepen – verbeelden – vormgeven – verwezenlijken . Daarvoor zijn in het boek ook ervaringsverhalen, dromen, wetenschappelijke referenties en werkboekinstructies opgenomen. Het boek geeft ook een methode voor betere samenwerking: gedeelde visie - gedeelde doelen - kwaliteiten van elkaar – communicatie – stimulerende context.